Κλείσε τον κύκλο

Το kleisetonkyklo.gr σας βοηθάει να υπολογίζετε και να μοιράζεστε την οικολογική σας συμμετοχή με τους ανθρώπους και τους φίλους γύρω σας.

Εγγραφή

Είναι δωρεάν και θα είναι πάντα! Δημιουργήστε τώρα ένα λογαριασμό και υπολογίστε την απόδοση των οικολογικών σας συνηθειών.

Εγγραφή τώρα

Το παρόν έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

User login